top
Image Alt

De minister

Minister van Financiën Alexander Gogel
Factie: Mercantielen

Isaäc Jan Alexander Gogel werd geboren op 10 december 1765. In 1791 opende hij zijn eigen handelshuis in Amsterdam. Daar zag hij de gevolgen van een corrupt regentendom en het zwakke stadhouderlijk gezag en kwam hij in aanraking met het Franse revolutionaire gedachtegoed over democratie. Gogel ontwikkelde daarbij de gedachte dat de democratische idealen van de revolutie het best konden worden verwezenlijkt binnen een eenheidsstaat. 

Na het ontstaan van de Bataafse Republiek werd Gogel verkozen in verschillende bestuurlijke organen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Gogel was een verklaard tegenstander van provinciale belastingen, tolgelden en van monopolies zoals het gildestelsel. Hij was een voorstander van vrijhandel en Europese samenwerking en huldigde liberale principes op economisch en staatkundig gebied. Verder streeft hij ernaar om de vele armen in Nederland te ontzien bij de nieuwe accijns, onder andere door vermogensbelasting en belasting op luxegoederen. 

Onder koning Lodewijk hoopte Gogel een landelijk uniform belastingstel en een systeem van jaarlijkse begrotingen in te voeren, en hierdoor de inkomsten van het rijk sterk te laten toenemen. Gogel was doorgaans actief als minister van Financiën, maar is ook waarnemend minister van Binnenlandse en Buitenlandse zaken geweest. Het is tevens noemenswaardig dat hij al onder meerdere regimes dezelfde positie bekleedde. 

Koning Lodewijk Napoleon Bonaparte belastte Gogel met het oprichten van een nationale kunstverzameling.