top
Image Alt

De raadpensionaris

Raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck
Factie: Patriotten

Schimmelpennink kwam op 31 oktober 1761 ter wereld in Deventer. Hij was lid van de gegoede burgerij. Tot zijn frustratie kwam hij, net als vele andere jongeren van eenzelfde stand of religie, niet in aanmerking voor een positie bij de overheid. 

Hij ging aan de slag als advocaat in Amsterdam, en na de Franse Inval kwam hij in het voorlopige stadsbestuur terecht. Na de verkiezingen kwam hij in het bestuur namens de moderaten (die tussen de conservatieve federalisten en radicale unitariĆ«rs in zaten). 

In 1798 werd hij voor de Bataafse Republiek ambassadeur in Parijs, om er de belangen van de Bataafse Republiek te behartigen. Na de staatsgreep van Napoleon Bonaparte op 9 november 1799, raakte hij in de ban van diens persoonlijkheid. 

In 1804 werd Schimmelpenninck door Napoleon gevraagd een nieuwe grondwet te schrijven voor het Bataafs Gemenebest. Toen deze een jaar later af was, keerde Schimmelpenninck naar Nederland terug om er als raadpensionaris de macht van het Staatsbewind over te nemen. In feite was Schimmelpenninck een stroman van Napoleon geworden. 

In de korte tijd dat hij raadpensionaris was heeft Schimmelpenninck, enkele zeer belangrijke hervormingen doorgevoerd. Er kwam een accijns op zout en zeep, op turf, alcoholische dranken (behalve op bier), graan, meel en vlees. Er werd een grondbelasting ingevoerd, een kadaster, personele belasting op bedienden, paarden, meubels etc. Mede door zijn toenemende blindheid werd Schimmelpenninck al na een jaar vervangen door Lodewijk Napoleon, Napoleons broer. In 1807 werd Schimmelpenninck verheven tot chevalier de l’Empire. 

Dankzij de vele accijns die hij heeft ingevoerd is Schimmelpenninck niet erg geliefd bij de andere facties.