top
Image Alt

Komaf

Oud geld:
Deze persoon is weliswaar niet van adel, maar dichterbij ga je in het Koninkrijk Holland niet komen. De familie van deze persoon heeft bijvoorbeeld een handelsimperium, of bezit grote landerijen. De inkomsten van tientallen families hangen af van deze familie.

Gegoede burgerij:
Deze persoon komt uit een respectabele familie met lokaal aanzien, en heeft een gewaardeerd beroep of is bloedverwant van iemand met een gewaardeerd beroep. Denk bijvoorbeeld aan bankier, arts, advocaat of prediker. Ook succesvolle handelaren vallen onder deze categorie.

Militair/veteraan:
Deze persoon komt uit een geharde familie met militair aanzien, en is officier (geweest) of is bloedverwant van een (voormalig) officier. Deze positie in het leger of de marine gaat gepaard met leiderschap, eerbaarheid en discipline (of de schijn hiervan).

Arbeidersfamilie:
Deze persoon komt uit een arme familie zonder aanzien, waar hard werken de norm is en de zon voor niets op gaat. Deze familie valt onder de heerschappij van een adellijke familie, die effectief tegelijkertijd hun huisbaas en werkgever zijn, maar het is situatie-afhankelijk hoe letterlijk en hoe direct die verhouding is.